Mobitwin

Burchtstraat 61, 9150 Kruibeke (via domein Altena, Burchtstraat 11, 9150 Kruibeke)

Minder mobielen centrale

Rit aanvragen (met lidnummer)

Wat is een Minder Mobielen Centrale (MMC)?
De MMC staat in voor het vervoer van personen die slecht te been zijn. Vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen rijden, zorgen voor het vervoer van deze personen. Het kan gaan om doktersbezoek maar ook om boodschappen, familiebezoek, verenigingsactiviteiten enzovoort.

Wie kan lid worden?
De gebruikers van de MMC zijn inwoners van Zwijndrecht. Je betaalt een jaarlijks lidgeld van 20 euro (of 30 euro per koppel) voor je aansluiting. In dit bedrag is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid begrepen. De MMC staat open voor alle personen die niet (meer) goed te been zijn, door ziekte, handicap, leeftijd… Er is wel een inkomensvoorwaarde, namelijk je inkomen mag niet hoger zijn dan tweemaal het barema van het leefloon.

Chauffeurs
De chauffeurs van de MMC zijn vrijwilligers. Minstens een halve dag per week houden ze zich vrij om, met hun eigen wagen, in te staan voor het vervoer. Ze beslissen zelf wanneer, hoe vaak, hoe ver… zij rijden. De MMC zorgt voor een volledige verzekering.

Het project staat in voor de algemene coördinatie van de dienst, de contacten met klanten en vrijwilligers, de verzekering, administratie en de registratie van de uitgevoerde ritten.

Hoe werkt het ?
Wie vervoer nodig heeft laat dit weten aan de MMC. De MMC zoekt in het bestand naar een chauffeur die op dat moment beschikbaar is. De MMC contacteert de chauffeur, legt de rit vast, en verwittigt de aanvrager. De chauffeur voert de rit uit met zijn eigen wagen. Er wordt door de klant een onkostenvergoeding van €0.41/km betaald plus een administratiekost (€1 per rit). De onkostenvergoeding is voor de vrijwilliger, de administratiekost voor de MMC.

Chauffeurs gevraagd
Wie een beetje (of veel) vrije tijd heeft en zich wil inzetten voor diegenen die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen, wie deel wil uitmaken van een team van gedreven en gemotiveerde vrijwilligers, kan voor vrijblijvende informatie terecht bij Dhr. Bosman Martijn 03/252.62.52

Heb je een vraag over Minder Mobielen Centrale of wens je als vrijwilliger mee te werken?

Contacteer de Minder Mobielen Centrale