Poetsdienst zonder dienstencheques

Burchtstraat 61, 9150 Kruibeke
03/210.96.61 03/210.96.64 03/210.96.67

De poetshulp is er om U te helpen met het onderhoud van de bewoonde plaatsen van Uw woning:
gewone wekelijkse onderhoud van de leefruimten
ramen zemen
trapruimten poetsen
kasten uitkuisen
deuren afwassen
keuken afwassen
badkamer afwassen
onderhoud toilet

De Poetshulp kan wekelijks, om de 14 dagen, maandelijks of in een andere frequentie worden aangeboden.
Concrete afspraken worden gemaakt tijdens een eerste gesprek met de Teamverantwoordelijke (zie taakafspraken)


Kostprijs
Op basis van Uw netto-maandinkomen en op basis van de gezinssamenstelling bepaalt de Teamverantwoordelijke een uurbijdrage.
Hiervoor wordt U gevraagd de nodige bewijsstukken voor te leggen en het document waarop Uw uurbijdrage vermeld staat, te ondertekenen.
De gegevens van het cliëntendossier zijn bestemd voor het cliëntenbeheer van de Dienst voor Gezinszorg De Regenboog. U kan Uw gegevens inkijken en aanpassen en het openbaar register raadplegen.


Welke financiële tussenkomsten zijn mogelijk?
De Dienst voor Gezinszorg kan als gemachtigd indicatiesteller optreden in het kader van de zorgverzekering: raadpleeg hiervoor Uw Ziekenfonds.
Mogelijke tussenkomst van de mutualiteit: raadpleeg hiervoor Uw Ziekenfonds.


Wanneer komt de medewerker van de poetsdienst?
De Teamverantwoordelijke maakt met U tijdens het eerste gesprek praktische afspraken i.v.m. tijdstip, aantal uren en duur van de hulpverlening.
Poetshulp kan tussen 8.00 uur en 17.00 uur aangeboden worden.
De Teamverantwoordelijke organiseert de hulpverlening en geeft steeds voorrang aan de meest dringende nood. Hierdoor kan de lopende hulpverlening verstoord worden. U wordt hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

Contacteer de Teamverantwoordelijke indien U:
iets aan de voorziene hulp wenst te wijzigen (bv. andere dag in de week, ...)
de hulp wenst te schorsen (bv. bij vakantie, tijdelijk verblijf in ziekenhuis.....)
de hulp wenst stop te zetten
extra hulp wenst

Heb je een vraag over de poetsdienst zonder dienstencheques?

Contacteer hier deze dienst