Over ons

De Dienst voor Gezinszorg De Regenboog organiseert vanuit een christelijke inspiratie thuiszorg. Reeds sinds 1978 is deze Dienst actief binnen het Vlaamse Thuiszorglandschap.

Dit met respect voor iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing en rekening houdend met de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker en zijn omgeving.

Meer dan 170 medewerkers staan in voor een optimale hulp– en dienstverlening in de regio Zwijndrecht – Burcht en Antwerpen-Linkeroever en de regio Beveren – Melsele– Kruibeke.

Wij beogen een kwaliteitsvolle zorg op maat aan te bieden, bekeken vanuit de vraag van de gebruiker.

We trachten op elke vraag tot thuishulp een antwoord te geven.

Daarnaast werkt de Dienst voor Gezinszorg De Regenboog VZW actief samen met het Woon- en Zorgcentrum De Regenboog VZW, kinderdagverblijf Ons Peuterhuisje, scholengemeenschap de Krinkel en de Krinkelrups.

Vragen over onze werking?

Heeft u vragen over de werking van onze organisatie?

Contacteer ons