Onze visie

De Dienst voor Gezinszorg De Regenboog is een Christelijk geïnspireerde Dienst die thuiszorg voor gezinnen en bejaarden wil aanbieden.

Door middel van een ruime waaier aan thuiszorgondersteunende diensten wensen we een kwaliteitsvolle zorgverlening te realiseren die vraaggestuurd is, waardoor de cliënt zo lang mogelijk in zijn natuurlijk thuismilieu kan blijven.
Hierbij richt de dienst zich bij voorkeur naar zwaar verzorgingsbehoevenden en sociaal minderbedeelden, met respect voor de fysische, psychische, sociale en geestelijke behoeften van ieder persoon. De mens met zijn individuele noden staat centraal.

Om dit te realiseren willen we samenwerken met gemotiveerd, deskundig en christelijk geïnspireerd personeel. We verbinden er ons toe deze elementen te bevorderen die bijdragen tot een optimale ontplooiing van elke medewerker.
De Dienst voor Gezinszorg De Regenboog wil als thuiszorgondersteunende partner samenwerken met andere actoren in de gezondheids- en welzijnssector. We wensen mee gestalte te geven aan het concept van het Woon- en Zorgcentrum.

Door in te gaan op nieuwe zorgvragen wensen we in de toekomst onze maatschappelijke opdracht verder in te vullen, met respect voor iedere zorgvraag en met aandacht voor de kwalitatieve eisen van de subsidiërende instanties.

De medewerkers delen deze bekommernis en dragen deze bezieling uit in hun dagelijks functioneren.

We beogen een kwaliteitsvolle zorg op maat aan te bieden, bekeken vanuit de "vraag van de gebruiker". We trachten op elke vraag tot thuiszorg een antwoord te geven.